Figyelemfelhívás: AKG ültetvény kivágás és telepítés

2016. augusztus 25.

Tisztelt Gazdálkodók!

Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket az AKG ültetvény kivágással és telepítéssel kapcsolatosan, melyhez a mellékelt kitöltési útmutató is segítséget nyújt!

Ha a támogatást igénylő a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétől számított 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak.

Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor a fenti bejelentéssel egyidejűleg, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.

A fentiekben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.

A támogatást igénylőnek az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak.

üdvözlettel:
Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes
megyei igazgató
megbízásából

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.
42/501-131, fax:42/501-132
www.nak.hu