Dombrád Sportegyesület I.3028.1.2021. számú Hirdetménye.

2021. július 29.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2021. (VI.24.) önkormányzati határozata alapján a Dombrád Sportegyesület részére 2021. évben 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint támogatást nyújt.

A Támogatási Szerződés száma: 1/2987-2/2021

Az Egyesület a támogatás összegét az alábbi kiadások fedezetére használhatja fel:

 1. üzemanyag költségtérítés számla alapján
 2. pályakarbantartás
 3. gépek, öltöző, garázs, tárgyi eszközök, alkatrészek javítása, karbantartása
 4. tárgyi eszközök vásárlása
 5. bérleti díjak
 6. könyvelői díj
 7. irodaszerek, nyomtatványok
 8. tisztítószerek, fertőtlenítőszerek
 9. koronavírus elleni védőeszközök (maszk, gumikesztyű)
 10. reprezentációs költségek (üdítő, védőital, ásványvíz)
 11. sportorvos költsége
 12. sportszerek beszerzése
 13. személyszállítás költsége
 14. banki szolgáltatás költsége
 15. játékvezetői díj
 16. hulladékszállítás díja
 17. szolgáltatás díja (internet, telefon)
 18. villanyszerelési munkálatok
 19. víz- és gázszerelési munkálatok
 20. pályázatírási és ellenőrzési költség
 21. NAV felé történő befizetések
 22. sportmasszőri szolgáltatás
 23. étkezés
 24. MLSZ díjak
 25. nem TAO-hoz kapcsolódó pályázati alapköltségek (előre fizetendő díjak, pl.: pályázat írás díja)
 26. egyszerűsített foglalkoztatás után befizetett járulékok és bérek

A támogató a támogatást havi 500.000 Ft-os részletekben utalja át a Kedvezményezett 11744106-20000404 számú bankszámlájára tárgyhónap 15. napjáig. A támogatás 1. részletének átutalási határideje 2021. június 25. napja.

A támogatási program megvalósítási helye: Dombrád Sportpálya

A megvalósítás ideje: 2021. január 1 - 2021. december 31.

A támogatás elszámolása: Kedvezményezett köteles a tárgyhavi részlet felhasználásával kapcsolatban a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámolni.

A támogatott tudomásul veszi, hogy a kapott támogatással a megadott határidőre el kell számolni.

Harsányi László
polgármester