2021.01.04-i hirdetmény

2021. augusztus 03.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III.4. pontja értelmében az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Dombrád Város Önkormányzata (4492 Dombrád, Szabadság tér 2.) képviseletében eljáró Harsányi László polgármester 2020. november 1 0-én - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő állami támogatás felhasználása érdekében - vállalkozási szerződést kötött Takács-Karászi Erika egyéni vállalkozóval (4492 Dombrád, Külterület 0175/32 hrsz.).

A vállalkozási szerződésben a vállalkozó vállalta, hogy legkésőbb 2021. január 31-ig 914 q barnakőszenet az Önkormányzat részére leszállít.

A szerződés összege 4.890.260 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 6.210.630 Ft.

A szerződés határozott időtartamra, 2021. január 31-ig jött létre.

E szerződést 2021. január 4-én módosították, a megvásárolt barnakőszén mennyisége és a szerződés összege vonatkozásában.

A megvásárolni kívánt barnakőszén mennyisége az alapszerződés szerint: 914 q, a módosított szerződés szerint 949,5 q.

A szerződés összege az alapszerződés szerint 4.890.260 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 6.210.630 Ft, a módosított szerződés szerint 5.079.825 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 6.451.378 Ft.