Szociális földprogram – Családi Portaprogram

Elkezdődött az egészségügyi központ felújítása Dombrád városában

2014. június 16. 986

Dombrád Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/A-12 - Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése pályázati konstrukcióra benyújtott pályázata alapján 47 021 687.- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert az egészségügyi központ felújítására.

2013. január 09-én az Önkormányzat pályázatot nyújtott be Dombrád, Kossuth utca 37. számú 7. hrsz.-ú ingatlant érintő akadálymentesített, megújuló energiaforrásokkal felszerelt egészségügyi központ felújítására. A pályázatról 2013. május 27-én támogatói döntés született az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0080 azonosító számú projekt megvalósítására.

A Támogatási Szerződés 2013. június 25-én lépett hatályba, és az építési engedély megszerzése után folytatódtak a projekt előkészítési tevékenységei, a kiviteli tervek elkészítése, és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

A közbeszerzés eredményeként kivitelezésre vonatkozóan vállalkozói szerződés került aláírásra 2014. június 16-án.

Az elszámolható költségek között szerepelnek még azon egyéb költségek, melyek a sikeres megvalósítás elengedhetetlen feltételi, úgymint a projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, rehabilitáció szakértő közreműködése az akadálymentesítés ellenőrzése során, valamint energiatanúsítvány megszerzése. Továbbá a projekt megvalósítása során orvosi eszközök kerülnek majd beszerzésre.

A projekt várható befejezése 2014. szeptember 30-a.

Értékelés:
(0 szavazat)